Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizová intervence se seniory

Krizová inetervence může probíhat buďto po telefonu nebo tváří v tvář

Jedním ze základních předpokladů úspěchu při krizové intervenci je schopnost empatie, aktivního naslouchání a schopnost poskytnout klientovi emoční podporu.

1) Krizová intervence po telefonu

 

a) Senior telefon 800 157 157

Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci (TKP) – linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu seniorů a osob pečujících o seniory. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v České republice s NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM. Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé České republiky. Zřizovatelem je občanské sdružení Život90, jehož cílem je celistvé řešení lidských problémů člověka ve stáří.

 

S jakou problematikou se uživatelé obracejí na "Senior telefon"

Jedná se o široké spektrum sociálních problémů, které mohou nastat během stáří člověka od nejvážnějších až po běžné lidské problémy.

Je to zejména:

- samota

- mezigenerační vztahy

- obavy, smutek

- zdravotní stav

- ztráta blízké osoby

- rady a informace v sociální a právní problematice

- týrání, zenužívání

- domácí násilí

 

-suicidální tendence atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakou pomoc Senior telefon nabízí?

-především Telefonickou krizovou pomoc


-doprovázení seniorů v dlouhodobé krizové situaci


-podporu osob pečující o seniory


-sociální poradenství


-poradenství v oblasti domácího násilí


-podpůrnou péči psychiatrickým klientům

 

 

b) Linka seniorů

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě.

„Linka seniorů, dobrý den…“ – Tato věta zazní jako první, když vytočíte bezplatné číslo 800 200 007. S čím se můžete na linku obrátit? Co můžete od linky očekávat? Nabízí se řada otázek a my se Linku seniorů pokusíme představit v odpovědích na ty, které kladete nejčastěji

 

S čím se na linku mohu obrátit?
V podstatě s jakoukoliv starostí, případně radostí, pokud ji nemáte s kým sdílet. Linka je zde pro vás, aby vám pomohla nést vaše starosti a trápení, aby vám pomohla poodstoupit a nahlédnou věci z většího odstupu, a pokud je to možné (a nevěřili byste, co všechno je možné), situaci vyřešit vašimi vlastními prostředky. Když tedy na linku zavoláte, dostane se vám především laskavého přijetí, bezpečného prostoru a podpory a také odborného vedení. Někteří volající vytáčí číslo linky opakovaně třeba několik měsíců, dokud se nepodaří společnými silami neutěšenou situaci proměnit. Na dlouhodobější práci je ale často vhodnější osobní kontakt v rámci terapeutického prostoru. S takovým se můžete setkat například v projektu „Tváří v tvář“.

Jaká jsou nejčastější témata hovorů?
Většinou jsou to samota, ztráta partnera či jiné blízké osoby, potíže ve vztazích, nejčastěji manželských a rodinných, problematika přechodu do důchodu, otázky spojené se zdravím či starosti právního charakteru. Časté je i jisté bilancování, sdílení faktu, že síly zkrátka ubývají, otázky konečnosti, smyslu života, smrtelnosti, smrti a umírání. A také otázky duchovní. Obzvláště mezi těmi posledně zmíněnými jsou témata, o kterých se se seniory „nikdo nechce bavit“. Také proto je tu Linka seniorů. Aby pomáhala sdílet otázky, kterých se společnost obecně bojí, a které má tendenci tabuizovat a vytěsňovat.

Kolik lidí se na Linku seniorů již obrátilo?
Za 12 let existence linky její číslo vytočilo přes 180 tisíc volajících.

Mohu se na linku obrátit i s naprosto banální starostí?
Určitě. Na Lince seniorů netřídíme starosti na vážné či banální. Zkrátka je tu něco, co vás trápí a je dobré, když se s tím na nás obrátíte. Může to být i skutečnost, že si nemáte zrovna s kým promluvit o naprosto všedních věcech.

Co když mi ale nepomůžete?
Skutečně nejsme vševědoucí ani všemohoucí a může se stát, že vám sami nedokážeme pomoci. S velkou pravděpodobností ale spolu s pracovníkem linky přijdete na to, kdo by vám mohl pomoci lépe. Pokud se jedná o službu získáte na Lince seniorů na potřebnou službu kontakt, či minimálně podnět, kde jej hledat.

Jakým způsobem si můžu stěžovat na služby Linky seniorů?
Stěžovat si lze ústně nebo písemně, a to na přístup konkrétního pracovníka nebo na způsob poskytování služby Linky seniorů. V případě ústní stížnosti při hovoru na Lince seniorů Vám sdělí pracovník konkrétní postup písemného podání a vyřizování stížnosti. Písemnou stížnost adresujte přímo vedoucí Linky seniorů: Alena Krásná, e-mail: alena.krasna@elpida.cz nebo písemně na adresu Elpida, o.p.s., Na Strži 40, 14000 Praha 4. Stížnost lze adresovat také ředitelce organizace Elpida, o.p.s., Ing. Bronislavě Hilliové, e-mail: brona.hilliova@elpida.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dnů, V případě Vaší nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit na Magistrát hl.m. Prahy – odbor sociální péče, Charvátova 145/9, 11000 Praha 1. Ve všech případech stížnosti evidujeme a využíváme je pro zlepšení našich služeb.

Kdo na lince pracuje?
Většina pracovníků má vysokoškolské vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce, práva a psychoterapie. Všichni absolvovali kurz telefonické krizové intervence a pracují pod pravidelnou supervizí a intervizí. Linka seniorů má navíc svůj vlastní vzdělávací program. Myslím, že Linka seniorů je výjimečná i tím, že většina pracovníků se dále zajímá o psychoterapii a osobnostní rozvoj a že se neustále vzdělává a lidsky roste i ve svém volném čase.

Existuje nějaká garance kvality služby a splňuje Linka seniorů podmínky pro provozování této služby?
Ano. Linka seniorů byla jednou z prvních linek důvěry v Čechách, která získala akreditaci od České asociace pracovníků linek důvěry. Od roku 2007, kdy začal platit zákon o sociálních službách, je linka řádně zaregistrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako služba Telefonické krizové pomoci (podle § 55 zákona č. 108/2006 Sb.). Myslím, že je vnímána jak odbornou, tak laickou veřejností jako služba velice kvalitní.

Jsem již senior? Je mi 55 roků.
Zákon o sociálních službách počítá jako seniora osoby od 65ti let věku. U nás ale spíše počítáme 50+, protože již v té době někdy začínají první starosti spojené se stárnutím. Především ale – nikoho se na jeho věk neptáme, tedy necháme zcela na vás, jestli našich služeb chcete využít. Ostatně i když zavolá vysloveně mladý člověk v krizi, budeme se mu věnovat. Pokud by ale volal opakovaně, pravděpodobně bychom jej posléze odkázali na linku důvěry pro jeho věkovou skupinu.

Věk se tedy uvádět nemusí, musím se ale představit či uvést o sobě nějaké jiné údaje?
Jedním z pravidel linek důvěry je anonymita. Nemusíte tedy o sobě prozradit nic, nikdo se ani nedozví, že jste kdy služeb linky využili. V anonymitě ostatně zůstávají i pracovníci linky a dokonce i sídlo linky jako takové.

Jestli tomu dobře rozumím, mohu vám do telefonu plakat nebo mohu jen zavolat s tím, že nevím nějakou praktickou věc. Třeba jestli nedávají v kině nějaké představení pro seniory.
Přesně tak, můžete volat s čímkoliv, co vám leží na srdci i s tím, jak se právě cítíte. Když už jste to zmínila – pláč do sluchátka není jako plakat někomu na rameni, ale pokud není „po ruce“ nikdo jiný, kdo by vám rozuměl a mohl vás obejmout, je to tak dobré. A pro řadu lidí, kteří se za svůj pláč stydí (například i muži mohou plakat, což stále není společensky přijatelné) je to i prostor bezpečný.

Slyšel jsem, že je možné se na linku obrátit také e-mailem. Je to pravda?
Je to skutečně tak. Obdoba linky důvěry v e-mailové podobě je k dispozici na adrese linkasenioru@elpida.cz. Opět – můžete se na ni obrátit s jakoukoliv starostí, pokud vám více vyhovuje tato – tedy psaná – forma. Pracovníci této služby vám odpoví nejpozději do tří dnů.

 

 

 

 

2) Krizová intervence tváří v tvář

Vztah klienta a pečujícího je obecně považován za jeden z klíčových prvků intervence. Pro její optimální průběh je nutné, aby pečující přistupoval ke klientovi (bez ohledu na jeho osobnost)  s těmito následujícími postupy:

- individualizace

- nehodnotící postoj

- respekt vůči právu na sebeurčení

- zachování důvěrnosti vztahu

- kontrolovaná emoční angažovanost

- vyjadřování pocitů

- akceptace

Pečující má za úkol vytvářet takové podmínky, aby se klient nebál hovořit o svých pocitech.

 

S klientem komunikuje takto:

- mluví přirozeným jazykem, dbá na to, aby mu druhý rozuměl

- používá spíše kratší věty

- vyhýbá se cizím slovům a odborným výrazům

- mluví konkrétně a jednoznačně

- ponechává dostatek prostoru druhé straně

 

Velmi důležitá je také neverbální komunikace:

- gesta

- pohyby rukou

- výrazy tváře

- pohledy očí

- tón hlasu

-...

 

 

Takže dnes jsme se seznámili s typy krizové intervence pro seniory. Příště se můžete těšit na...však uvidíte sami =).

 

 

Odkazy:

http://www.seniorum.cz/produkty-a-sluzby/2275-senior-telefon-800-157-157

http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon/222-domaci-nasili

http://elpida.cz/page.php?page=87

http://www.zeny.tym.cz/litera-krizova-intervence.html

http://www.youtube.com/watch?v=7-s4fOEGN9I

 

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 15572
Měsíc: 378
Den: 3